Czy Twój dostawca Internetu zapewnia parametry łącza zgodnie z umową? Sprawdź ping, prędkość pobierania (download) i wysyłania (upload) danych za pomocą tego narzędzia.

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami: kontakt@speedtest.com.pl