Czy Twój dostawca Internetu zapewnia parametry łącza zgodnie z umową? Sprawdź ping, prędkość pobierania (download) i wysyłania (upload) danych za pomocą tego narzędzia.

Polityka prywatności

1. Informacje wstępne

Firma V-SPEED Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego 5 (dalej V-SPEED) dostarcza od 2006 roku bezpłatne aplikacje do pomiaru jakości i prędkości połączenia internetowego na całym świecie. Na podstawie wyników pomiarów V-SPEED tworzy i udostępnia raporty statystyczne oraz mapy prędkości łączy i zasięgu sieci komórkowych. Ponadto V-SPEED dostarcza certyfikowane systemy pomiarowe dla instytucji sprawujących nadzór nad rynkiem telekomunikacyjnym oraz dedykowane narzędzia pomiarowe dla dostawców usługi dostępu do Internetu. Celem V-SPEED jest dostarczanie użytkownikom informacji o jakości i prędkości łączy internetowych, map zasięgu dostępnych w aplikacjach oraz ulepszenie i przyspieszenie Internetu.

2. Informacje o administratorze danych

Administratorem danych (w tym osobowych) jest V-SPEED. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się:

 • za pomocą poczty e-mail na adres: office@v-speed.eu lub
 • listownie na adres: V-SPEED o. Wrocław, ul. Mińska 38/218, 54-610 Wrocław, Polska.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Aby umożliwić realizację założonego celu, V-SPEED przetwarza (w tym gromadzi) wymienione dane osobowe:

 • informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w korespondencji z V-SPEED.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody lub w celu wykonania usługi przez V-SPEED.

V-SPEED może powierzyć przetwarzanie powyższych danych osobowych personelowi technicznemu w celu monitoringu i rozwoju procesów systemowych oraz zewnętrznym dostawcom usług dzierżawy serwerów, w celu umożliwienia realizacji tych usług. V-SPEED zapewnia, że personel techniczny oraz zewnętrzni dostawcy przetwarzają powierzone dane zgodnie z obowiązującym prawem.

V-SPEED nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o dane osobowe. V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Polski/UE/EOG.

4. Informacja o prawach użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby każdy użytkownik czuł się bezpieczny i chroniony podczas korzystania ze strony. W przypadku danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do stosownego organu,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).

5. Informacja o przetwarzaniu i udostępnianiu pozostałych danych

Ponadto do realizacji założonego celu niezbędne jest przetwarzanie (w tym gromadzenie) danych:

 • wyniki pomiaru prędkości i jakości łącza (download, upload, ping, jitter) - podstawowa informacja dla użytkownika oraz parametry do tworzenia raportów statystycznych,
 • adres IP użytkownika – wyłącznie do określenia nazwy dostawcy usługi dostępu do Internetu,
 • identyfikatory zapisane w plikach Cookie – eliminacja nadmiarowych wyników pomiarów, które mogą wpłynąć na raporty statystyczne i mapy zasięgu,
 • informacje o parametrach połączenia internetowego (typ połączenia) – klasyfikacja i analiza wyników w raportach statystycznych,
 • informacje o urządzeniu (nazwa producenta, model) – klasyfikacja i analiza wyników w raportach statystycznych,
 • identyfikatory lokalizacji użytkownika (dokładna z urządzenia lub przybliżona na podstawie GeoIP) – wybór najlepszego serwera pomiarowego.

V-SPEED może udostępniać te dane poniższym podmiotom we wskazanych celach:

 • dostawcom usługi dostępu do Internetu – analiza i poprawa jakości i prędkości dostarczanych łączy internetowych wraz z potencjalną możliwością identyfikacji użytkownika wyłącznie w celu rozwiązania problemów z łączem internetowym użytkownika,
 • instytucjom sprawującym nadzór nad rynkiem telekomunikacyjnym – analiza trendów rynkowych (bez możliwości identyfikacji użytkownika),
 • producentom sprzętu – poprawa jakości i wydajności dostarczanego sprzętu, za pomocą którego użytkownicy łączą się z Internetem (bez możliwości identyfikacji użytkownika).

6. Ochrona dzieci

V-SPEED nie wykorzystuje strony do celów reklamy bezpośredniej ani pozyskiwania żadnych informacji z urządzeń, które są używane przez dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli rodzic lub opiekun prawny uzyskał wiedzę o przekazaniu takich informacji bez jego zgody, powinien skontaktować się z V-SPEED w celu usunięcia tych informacji. V-SPEED usunie te informacje możliwie szybko.

7. Bezpieczeństwo danych

V-SPEED chroni przesyłanie danych za pomocą kontroli integralności oraz bezpiecznego połączenia, szyfrowanego metodą TLS w wersji przynajmniej 1.2. Dbamy o wysoką jakość certyfikatów szyfrujących połączenia. Dbamy również o bezpieczeństwo serwerów, na których przechowywane są dane poprzez ciągłą kontrolę poziomu certyfikacji centrum danych oraz ściśle zdefiniowane polityki dostępu do serwerów, zarówno fizycznego jak i zdalnego.

8. Pliki Cookie (i podobne technologie) oraz personalizacja reklam Google

Google używa plików Cookie, by wyświetlać lepsze reklamy na tej stronie. Gdy użytkownik odwiedza tę stronę, w jego przeglądarce może zostać umieszczony plik Cookie.

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików Cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika na tej lub innych stronach. Pliki Cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin na tej stronie i/lub innych witrynach internetowych. Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam.

Dostawcy zewnętrzni i sieci reklamowe kierują reklamy na tę stronę. Linki do odpowiednich witryn dostawców i sieci reklamowych znajdziesz w oknie zgód na profilowanie reklam i używanie plików Cookie (i podobnych technologii). Możesz odwiedzić te witryny, aby zrezygnować z wykorzystywania plików Cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca lub sieć reklamowa dają taką możliwość).

Możesz też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info

Więcej informacji, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites