Czy Twój dostawca Internetu zapewnia parametry łącza zgodnie z umową? Sprawdź ping, prędkość pobierania (download) i wysyłania (upload) danych za pomocą tego narzędzia.

Sieci domowe

Z uwagi na dużą dostępność urządzeń sieciowych dla użytkowników domowych oraz niskie ceny tych urządzeń, sieci domowe stały się ostatnio bardzo popularne. Sieć domową buduje się w stosunkowo prosty sposób. Wystarczy łącze, które zostanie wykupione od dostawcy Internetu, które będzie spełniało kilka parametrów:


- końcówka abonencka umożliwiająca montaż urządzenia zwanego routerem
- brak ograniczeń sieciowych w zakresie udostępniania Internetu w lokalu
- brak podobnych ograniczeń wynikających z umowy z operatorem


Zazwyczaj operator udostępnia swoim klientom jeden adres IP (prywatny lub publiczny), dzięki któremu klient ma możliwość połączenia z siecią. Idea sieci domowej to podział tego połączenia między kilka urządzeń domowych (laptop, komputer stacjonarny, konsola do gier) tak, aby każde z nich miało niezależny stały dostęp do Internetu. Urządzeniem odpowiadającym za taki podział jest router z zaimplementowanym mechanizmem NAT (ang. Network Address Translation), który umożliwia stworzenie logicznej sieci wewnętrznej (sieci domowej). Każde urządzenie domowe musi posiadać wewnętrzny adres IP, należący do sieci domowej. W zasadzie w konfigurację sieci domowej nie należy zagłębiać się zbyt mocno. Większość routerów jest fabrycznie ustawiona w taki sposób, aby użytkownik mógł od razu z niej skorzystać.


Na dokładniejszą dyskusję zasługują routery tzw. bezprzewodowe (WiFi, WLAN itd.). W ich przypadku szczególnie ważną sprawą jest odpowiednie skonfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Do wyboru mamy zazwyczaj funkcję WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK. Wszystkie polegają na ustaleniu klucza (hasła) do sieci, który musi zostać podany podczas połączenia każdego urządzenia w sieci domowej. Należy unikać rozwiązań opartych o algorytm WEP ponieważ jego słabości przestano badać, gdy za pomocą tzw. algorytmu PTW udało się go złamać uzyskując klucz do sieci w niecałą minutę. Pozostałe dwa algorytmy stanowią dość dobry sposób zabezpieczenia sieci bezprzewodowej jednak w WPA2-PSK zastosowano dużo silniejszy algorytm szyfrowania (AES) niż w WPA-PSK (TKIP – poprawka WEPa). Zabezpieczenie domowej sieci bezprzewodowej jest bardzo ważne, ponieważ uchroni nas od konsekwencji ewentualnych włamań do niej i wyrządzenia szkód i nadużyć ze strony osób trzecich, za które niestety my będziemy prawnie odpowiadać.